مالکیت انحصاری چیست ؟

 

حقوق مالکیت Property rights برساخته‌هایی ابداعی در علم اقتصاد برای تعیین چگونگی تولید ، فروش و مورد استفاده قرار گرفتن و مالکیت یک محصول هستند. محصولات می‌توانند در مالکیت افراد، انجمن‌ها یا دولت باشند. در حاشیه باید بدانیم، مالکیت در لغت، به معنای مالک بودن و صاحب چیزی بودن می باشد. این واژه در حقوق به این ترتیب، تعریف شده است: مالکیت، حقی است که انسان نسبت به چیـزی داشته و می تواند، هر گونه تصرفی در آن بنماید؛ به جز آنچه که مورد استثنای قانون، قرار گرفته است.

 طبق این تعریف، مفهوم مالکیت، از این قرار است که مالک مال، حق استفاده، بهره برداری و انتقال مال را داشته و تنها، قانون است که می تواند، این حق را محدود نماید.

حقوق مالکیت را می‌توان از ویژگی‌ها یک کالای اقتصادی دانست.

این ویژگی چهار مؤلفه گسترده دارد و اغلب از آن به بسته‌ای از حقوق یاد می‌شود .

حق استفاده از کالا

حق کسب درآمد از کالا

حق انتقال کالا به دیگران

حق اعمال حقوق مالکیت

در علم اقتصاد، مالکیت معمولاً به مالک بودن و کنترل بر یک کالا اشاره دارد.

مالکیت انحصاری ( کاور کارتخوان ) برای صنایع چرم طاطائی تبریز :

پیش از این به ماهیت و کارکرد محصول کاور کارتخوان در بخش کاور کارتخوان چیست ؟ اشاره نموده ایم . این محصول همینک در کلیه زمینه هایی که شامل حق انحصاری تملک و تصاحب می باشد بر اساس مواد قانونی مربوطه و طی یک مجوز رسمی از سازمان مالکیت صنعتی ایران که تصویر آن در همین مطلب آمده است در اختیار صنایع چرم طاطائی تبریز می باشد .  

این حق تملک انحصاری شامل طراحی ، تولید و فروش و در ضمن ممانعت قانونی از تولید محصول توسط موازی کاران و سارقین ایده و طرح نیز می شود . به عبارتی مطابق ماده 31 قانون مدنی هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون .

نکته ماده فوق بر اساس اصل 46 و47 قانون اساسی بر اصل انحصاری بودن مالکیت دلالت دارد . یعنی مالک می تواند مانع از هر گونه تصرف و انتفاع از سوی دیگران شود . فرایند تولید کاور کارتخوان نیز به عنوان یک محصول ابداعی با طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای مالکیت صنعتی همینک در اختیار ماست و تخطی از این حق تملک شامل ارجاع به مراجع قانونی و پیگرد می گردد .