دیدنی ها و دانستنی ها

Sights and things to know

 تصاویر زیبا و بسیار جالب و دیدنی از سراسر دنیا ، محصولات خلق شده در طول زمان که هنر دست ساز انسان با فرهنگ های اقلیمی و تفکرات گوناگون ، که توانسته اند این اثرات را خلق کنند ، برای استفاده تمام انسانها در سرزمین های دیگر که کاملا کاربردی و باعث آرامش و لذت زندگی در طول مسیر زندگی همگان شدند. و مجموعه گروه صنایع چرم طاطائی تبریز با اهداف کلان در جمع آوری این اطلاعات و تصاویر و ایجاد رونق تولیدات ملی و فراهم کردن آموزش و ایجاد مشاغلی در سطح کشور گامی در این عرصه برداشته است .